Vodní plochy

Přehradní nádrž Těrlicko

Těrlicko - Waserskyschlepp

Těrlicko – wakeboard

Přehrada Těrlicko se nachází východně od stejnojmenné obce Těrlicko v údolí řeky Stonávky v předhůří Moravsko-slezských Beskyd.

Vodní dílo Těrlicko bylo vybudováno v letech 1955-1964. Mělo sloužit k napájení průmyslových podniků vodou, mezi jinými třeba Třineckých železáren.
Zároveň ale slouží i jako rekreační oblast.

Přehrada Těrlicko je dlouhá 6 kilometrů a rozprostírá se na ploše 267 hektarů.

Stejně jako přehrada Žermanice, je i Těrlicko oblíbenou rekreační oblastí.
U přehrady vyrostlo během let velké množství chat, tábořišť a restaurací. Ke koupání lze využívat tři pláže, v půjčovně si samozřejmě lze vypůjčit loďku.
(Pokračování textu…)

Brněnská přehrada

Schiff Lipsko

Brněnská přehrada – loď Lipsko

Brněnská přehrada (do roku 1959 se jmenovala Kníčinská přehrada) přezdívaná také Prýgl se nachází na severozápadním okraji Brna mezi Bystrcí a Kníčinkami.

Brněnská přehrada byla postavena v letech 1936-1940 a je dlouhá 10 kilometrů.
Vznikla z několika důvodů – měla sloužit jako zásobárna vody pro Brno (dnes už tomuto účelu neslouží), měla sloužit k odpočinku a k výrobě elektrické energie.

Za války měl být v letech 1940-1945 postaven v rámci dopravního spojení mezi Vídní a Vratislaví v bezprostřední blízkosti hráze dálniční most nad údolím řeky Svratky. Tento projekt se ale nikdy neuskutečnil, ve stráni nad hrází je ale stále ještě vidět vysoký mostní pilíř.

Na konci druhé světové války podminován wehrmacht silnice podél přehrady a hráz. K poškození přehrady ale naštěstí nedošlo. Rudá armáda byla včas varována a miny odstranila.

Po válce začala Brněnská přehrada sloužit především ke sportovním a rekreačním účelům.
V roce 1946 začal na přehradě mezi Hanou Bystrcí lodní provoz se dvěma elektrickými loděmi (dnes jich je na přehradě v provozu 5).
(Pokračování textu…)

Přehrada Dalešice na řece Jihlavě

Dalešice von der Insel Kozlov

Dalešice z ostrova Kozlov

Vodní dílo Dalešice bylo vybudováno v letech 1970-1978.

Přehrada měla sloužit k více účelům: jako přečerpávací elektrárna, jako zásobárna vody pro atomovou elektrárnu Dukovany, pro zavlažování, jako ochrana proti povodním a v neposlední řadě k rekreačním účelům.

Se svou délkou 22 km a šířkou 200 m patří Dalešice k největším vodním dílům na Moravě.
Hráz má výšku 100 m a je to dokonce nejvyšší hráz u nás.
Zároveň jsou Dalešice nejhlubší přehradou v Čechách (hloubka 85,5 m).

Přehrada je rájem pro milovníky vodních sportů, rybáře, turisty a cyklisty. (Pokračování textu…)

Baťův kanál

Bata - Kanal in Strážnice

Baťův kanál ve Strážnici

S nápadem na stavbu kanálu přišel v roce 1935 zlínský podnikatel Tomáš Baťa, který chtěl tento kanál využívat pro dopravu hnědého uhlí.
Po jeho smrti pokračoval v projektu jeho nevlastní bratr Jan Antonín Baťa.

Celková délka kanálu je 53 kilometrů po řece Moravě (z Otrokovic do Rohatce). Na této vodní cestě je 56 mostů, z nichž jsou mnohé technickými památkami.

Dnes slouží kanál pouze k turistickým účelům.
Řeku lze sjíždět na člunech a výletních lodích. Čluny a motorové čluny si přitom lze vypůjčit prakticky na všech naloďovacích místech.
Na menší motorové čluny dokonce není třeba ani žádné povolení, dojde jen ke krátkému školení v půjčovně člunů.
A ti, kdo by chtěli zůstat na Baťově kanálu déle, si mohou pronajmout třeba i hausboot.

Naloďovat a vyloďovat se je možné v 11 místech. Z nich jsou nejoblíbenější vinné sklípky v Petrově, město Strážnice s krásným skanzenem, historická města Uherské Hradiště, poutní místo Velehrad, hřebčín Napajedla a hrad Buchlov. (Pokračování textu…)