Města

Praha

Karlsbrücke und Prager Burg

Karlův most a Pražský hrad

Dnes nás čeká procházka po zajímavých místech v Praze, jednom z nejkrásnějších měst na světě.

Říká se jí také „matička stověžatá“, a to zcela právem. Jen v málo městech najdete tolik památek, jako právě zde.

Začít můžeme hned v srdci Starého města na Staroměstském náměstí, oblíbeném místě schůzek turistů, ale i místních.
Magnetem pro turisty je gotická Staroměstská radnice s gotickou věží a technickým zázrakem – orlojem s postavami apoštolů. Orloj, jak známo, neukazuje jen čas a datum, ale i hvězdná znamení s aktuální polohou planet, měsíční fáze a křesťanské svátky.

Když už jsme na Staroměstském náměstí, upoutá nás v jeho severovýchodní části Památník Jana Husa, který zde byl vybudován k 500 výročí smrti tohoto českého reformátora a učitele národů.

Určitě nepřehlédnete jeden z nejkrásnějších pražských kostelů – Týnský chrám se dvěma věžemi, které dosahují výšky 80 metrů a jmenují se Adam a Eva.

V severní části Staroměstského náměstí stojí Kinský palác.
(Pokračování textu…)

Olomouc

Astronomische Uhr in Olmütz

Orloj v Olomouci

Olomouc leží v severní části Moravy.
V 11. století bylo v Olomouci zřízeno biskupství (dnes je to arcibiskupství Olomouc, v roce 1777 byla Olomouc povýšena na arcidiecézi).

Až do 17. století představovalo město Olomouc centrum Moravy.
Po třicetileté válce ztratilo město na významu a místo moravské metropole zaujmulo město Brno.

Za druhé světové války bylo město obsazeno německou armádou, po válce pak bylo z Olomouce vyhnáno německy mluvící obyvatelstvo.

Olomouc je dnes klidným univerzitním městem s mnoha pamětihodnostmi a s bohatým kulturním životem.

K nejvýznamnějším památkám města patří Sloup svaté trojice na Horním náměstí.
Jedná se o 35 metrů vysokou barokní stavbu, která se stavěla dlouhých 38 let (1716 – 1754). Jedná se o největší skupinu soch v rámci jedné skulptury u nás.
Od roku 2000 je tento sloup zanesen na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. (Pokračování textu…)

Karlovy Vary

Kurstadt Karlsbad

Karlovy Vary

Jedno z nejkrásnějších lázeńských měst v Evropě, město se starými zachovanými lázeňskými kolonádami, více než 500 lázeňských domů a hotelů nejlepší kvality, ale především dlouhá tradice lázeňství – to jsou Karlovy Varyzápadní části Čech.

Působení léčivých kůr zde vyzkoušeli již car Petr Veliký, císař Franz Josef a například i Johann Wolfgang von Goethe.

Lázně proslavilo především 12 léčivých pramenů, nejznámější z nich je Vřídlo, které stříká až do výše 14 metrů a má teplotu 72 °C.

Účinky léčivých pramenů v Karlových Varech jsou mnohostranné, léčebná voda slouží k odstraňování problémů trávícího traktu, při léčbě cukrovky, dny, paradentozy, onemocnění pohybového aparátu, onkologických a dalších onemocnění.

(Pokračování textu…)

Ostrava

Ostrava - Neues Rathaus

Ostrava – Nová radnice

Deset kilometrů od hranice s Polskem a padesát kilometrů od hranice se Slovenskem leží Ostrava, metropole Severní Moravy a třetí největší město v České republice.

Původně stávala vedle sebe dvě města – Moravská Ostrava a Slezská Ostrava, které se v roce 1941 sloučily v jeden celek.

Ohromný rozmach regionu zapříčinilo nalezení uhlí v 18. století.
Na počátku 19. století byly založený železářské hutě, které později získala rodina Rothschildů.

Ostrava byla ještě koncem 20. století v moravsko-slezském kraji synonymem pro těžký průmysl a říkalo se mu také Ocelové srdce republiky. V Ostravě vznikl průmyslový komplex Nová huť, jeden z největších průmyslových komplexů u nás.

Po Sametové revoluci v roce 1989 se dostal těžký průmysl do těžké krize. O pět let později byla ukončena těžba černého uhlí, o deset let později pak vyhasly vysoké pece v ostravských hutích.

Při rozhodování, kam region dále nasměřovat, zvítězila myšlenka směřování regionu k turismu.
(Pokračování textu…)

Staroměstské náměstí

Der Altstädter Ring

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí je srdcem pohádkové části Prahy, Starého města, nejstarší pražské městské části.
Leží na pravém břehu Vltavy a zaujímá plochu 9000 m².

Již na počátku 11. století se zde nacházel trh, v 14. století, kdy město zažívalo velký rozmach a město okolo Pražského hradu se rozrostlo na pravý břeh Vltavy, vzrostl ještě význam tohoto náměstí.

Zde se sbíhají uličky Starého města a náměstí slouží jako oblíbené místo schůzek nejen turistů ale i místních.

Obvzláště v letních měsících si můžete vychutnávat pohodu na terasách a zahrádkách mnoha restaurací a kaváren, které náměstí lemují. Při tom můžete sledovat představení pouličních umělců a hudebních skupin.

Staroměstské náměstí má díky množství starých měšťanských domů s krásnými zdobenými fasádami a díky kostelům a palácům svoji nezaměnitelnou atmosféru.
Ve sklepeních těchto domů lze ještě dnes nalézt románské a gotické základní zdi, na kterých byly později tyto domy postaveny.
(Pokračování textu…)