Stavební památky

Praha

Karlsbrücke und Prager Burg

Karlův most a Pražský hrad

Dnes nás čeká procházka po zajímavých místech v Praze, jednom z nejkrásnějších měst na světě.

Říká se jí také „matička stověžatá“, a to zcela právem. Jen v málo městech najdete tolik památek, jako právě zde.

Začít můžeme hned v srdci Starého města na Staroměstském náměstí, oblíbeném místě schůzek turistů, ale i místních.
Magnetem pro turisty je gotická Staroměstská radnice s gotickou věží a technickým zázrakem – orlojem s postavami apoštolů. Orloj, jak známo, neukazuje jen čas a datum, ale i hvězdná znamení s aktuální polohou planet, měsíční fáze a křesťanské svátky.

Když už jsme na Staroměstském náměstí, upoutá nás v jeho severovýchodní části Památník Jana Husa, který zde byl vybudován k 500 výročí smrti tohoto českého reformátora a učitele národů.

Určitě nepřehlédnete jeden z nejkrásnějších pražských kostelů – Týnský chrám se dvěma věžemi, které dosahují výšky 80 metrů a jmenují se Adam a Eva.

V severní části Staroměstského náměstí stojí Kinský palác.
(Pokračování textu…)

Pražský ostrov Kampa

Mühle Huť

Mlýn Huťtaš

Když se chce člověk v Praze na chvíli ukrýt před shonem města, není nutné vyjíždět několik kilometrů za město.

Na konci Karlova mostu stačí sestoupit několik schodů a člověk se ocitne na Kampě, malebném ostrůvku, kde najde klid a spoustu zajímavých míst.

Kampa je největším pražským ostrovem a někdy se mu říká také „Pražské Benátky“.
Na jeho jižní části se nachází velký park s velkými udžovanými trávníky. Park vznikl propojením několika palácových zahrad ve 40. letech 19. století.

Kampa se rozkládá na ploše asi 2,5 hektaru, od „pevniny“ pražské Malé strany ho odděluje umělý kanál Čertovka, který dříve sloužil k pohánění několika mlýnů.
V jednom z těchto mlýnů, v Sovových mlýnech bylo v roce 2003 otevřeno významné muzeum s moderním uměním Kampa.
(Pokračování textu…)

Plzeň – Katedrála sv. Bartoloměje

Pilsener Katedralle

Plzeňská katedrála

Dominantou města Plzeň je Katedrála sv. Bartoloměje nacházející se v severní části Náměstí republiky.

Katedrála je výjimečná v několika ohledech. Již volba místa je pro stavbu kostela dosti nezvyklá.

Ve většině měst, která vyrůstala plánovaně (k nim se řadí i Plzeň), byly kostely stavěny v blízkosti městských hradeb, protože měly stát daleko od hluku náměstí.

Proč právě Plzeň vybočila z tohoto pravidla zůstává záhadou.

S budováním kostela bylo započato ve stejné době, jako s výstavbou samotného města a sice ve 13. století. Katedrála byla pak dostavěna v 16. století.

Katedrála má délku 58 metrů, je 30 metrů široká a její klenba je ve výšce 25 m.

Odměnou po vystoupání více než 300 schodů věže je výhled na město a jeho okolí z výšky 60 m. Za pěkného počasí je dokonce vidět i Šumava.

Kostelní věž je se svojí výškou 102,6 m nejvyšší kostelní věží v České republice. Kostel měl mít původně dvě takovéto věže, druhá věž ale nebyla nikdy dokončena. (Pokračování textu…)

Prašná brána

Der Pulverturm

Prašná brána

Prašná brána je jednou z významných památek ze středověké Prahy.
Patřila ke 13 opevňovacím věžím Starého města.
Právě zde začínala středověká královská cesta vedoucí přes Karlův most až k Pražskému hradu. Touto cestou procházeli při korunovaci čeští panovníci.

Se stavbou Prašné brány bylo započate v roce 1475. Základy tehdejší věže stály asi 9 metrů pod dnešním terénom. Stavba se táhla dlouhých 400 let, po dlouhou dobu byla na věži jen provizorní střecha.
Teprve v roce 1886 byla stavba dokončena.

V 17. století byl v Prašné bráně uskladňován černý střelný prach, což dalo i jméno této věži – bráně.

Dnešní podobu získala Prašná brána při její rekonstrukci v neogotickém stylu.
V 90. letech 20. století byla brána rozsáhle zrekonstruována.

Dnes stojí Prašná brána izolovaně vedle Obecního domu, který byl počátkem 20. století postaven přímo u Prašné brány na Náměstí republiky. (Pokračování textu…)

Starý královský palác

Königspalast

Královský palác

V pravé části Pražského hradu nad hradebními zahradami stojí Starý královský palác.
Vybudován byl v roce 1135 na zbytcích starého Soběslavova paláce, jehož pozůstatky je možné ještě dnes vidět ve sklepních prostorách paláce.

Královský palác postavený v románském slohu sloužil až do konce 16. století jako sídlo českých králů. Později byl využíván zemským úřadem.

Dnes se zde konají odehrávají státní ceremoniály a probíhají zde volby prezidenta. Od založení Československé republiky slouží palác jako sídlo prezidenta.

Nejokázalejší místností královského paláce je Vladislavský sál z 15. století, který nechal postavit král Vladislav Jagelonský. Je to největší slavnostní sál v Evropě.
Gigantický sál s délkou 60 m, šířkou 20 m a výškou 15 m má ještě jednu zvláštnost. Sál totiž nemá žádné podpůrné sloupy, celý strop tvoří samonosná klenba. (Pokračování textu…)