Kostely, kláštery

Praha

Karlsbrücke und Prager Burg

Karlův most a Pražský hrad

Dnes nás čeká procházka po zajímavých místech v Praze, jednom z nejkrásnějších měst na světě.

Říká se jí také „matička stověžatá“, a to zcela právem. Jen v málo městech najdete tolik památek, jako právě zde.

Začít můžeme hned v srdci Starého města na Staroměstském náměstí, oblíbeném místě schůzek turistů, ale i místních.
Magnetem pro turisty je gotická Staroměstská radnice s gotickou věží a technickým zázrakem – orlojem s postavami apoštolů. Orloj, jak známo, neukazuje jen čas a datum, ale i hvězdná znamení s aktuální polohou planet, měsíční fáze a křesťanské svátky.

Když už jsme na Staroměstském náměstí, upoutá nás v jeho severovýchodní části Památník Jana Husa, který zde byl vybudován k 500 výročí smrti tohoto českého reformátora a učitele národů.

Určitě nepřehlédnete jeden z nejkrásnějších pražských kostelů – Týnský chrám se dvěma věžemi, které dosahují výšky 80 metrů a jmenují se Adam a Eva.

V severní části Staroměstského náměstí stojí Kinský palác.
(Pokračování textu…)

Kostel Panny Marie Vítězné a Pražské jezulátko

Kirche Maria vom Siege in Prag

Kosetel Panny Marie Vítězné

Kostel Panny Marie Vítězné

Na pražské Malé straně stojí kostel, který má za rok více návštěvníků než Chrám svatého Víta na Pražském hradě.
Raně barokní Kostel Panny Marie Vítězné je totiž cílem velkého množství poutníků z celého světa.

Kostel byl postaven v roce 1613 na místě kaple německých luteránů. Jedná se o první barokní stavbu v Praze.
V roce 1624 byl předán Karmelitům.

Po josefínských reformách musel řád Karmelitů v roce 1784 kostel opustit.

Po sametové revoluci se mohli po dvou stoletích na přání pražského arcibiskupa v roce 1993 Karmelité vrátit.
Dnes spravuje řád kostel a přilehlou faru.

Důvodem, proč ročně kostel navštíví více než milion poutníků, je soška Jezulátka, kterou řád dostal v roce 1628 od šlechtičny Polyeny von Lobkowicz. Ta dostala tuto sochu od své matky, španělské vévodkyně Marie Marique.

(Pokračování textu…)

Týnský chrám

Teynkirche in Prag

Týnský chrám

Kostel Panny Marie z Týna – krátce zvaný Týnský chrám, stojí naproti Staroměstské radnici na Staroměstském náměstíPraze.

Dnešní kostel stojí na místě románské kaple z 12. století. Výstavba probíhala od poloviny 14. do počátku 16. století.
A odkud se vlastně vzal tento název? Ten pochází od malého tržiště Týn, které se nacházelo v bezprostřední blízkosti kostela.

Teprve na počátku 16. století byly dokončeny dvě dominanty kostela – věže Adam (80 m) a Eva.
Turisté mohou využívat vnější galerie, které se nachází na věžích.

V 15. století byl kostel centrem husitského hnutí. Po husitských válkách měla být dokončena stavba střechy kostela, ale dřevěné trámy byly použity jako šibenice pro 53 radikálních husitů. Z tohoto důvodu mohla být střecha dokončena až později.

Pro turisty ale není zajímavý jen vnějšek kostela.
Uvnitř mohou obdivovat překrásný barokní oltář a varhany ze 17. století. (Pokračování textu…)

Kostel svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí

St.-Nikolaus-Kirche

St.-Nikolaus-Kirche

Praze se nachází dva kostely stejného jména – Kostel sv. Mikuláše.

Jeden z nich stojí na Malostranském náměstí na druhé straně Vltavy, ten, o kterém je tento článek potom nedaleko Pomníku Jana Husa na Staroměstském náměstí.

Tento kostel (na Staroměstském náměstí) patří k nejkrásnějším kostelům v Praze, hlavně díky barevným freskám s výjevy ze života sv. Mikuláše a Benedikta.

Dnešní kostel stojí na místě románského farního kostela ze 13. století, který sloužil jako obecní kostel, než byla dokončena stavba Týnského chrámu na Staroměstském náměstí.

Nachtbeleuchtung

Nachtbeleuchtung

Kostel je spojen s mnoha náboženskými boji.

Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 převzali Mikulášský chrám benediktínští mniši a v 18. století došlo k jeho přestavbě v barokním stylu. Vystavěla se i klášterní budova, která ale byla v roce 1898 stržena.

Za Josefínských reforem byl klášter s kostelem v roce 1787 zrušen. Cenné vnitřní vybavení bylo rozprodáno nebo odvezeno, spousta ornamentů v kostele byla zničena.

Mezi roky 1870 a 1914 byl Mikulášský chrám pronajat ruské ortodoxní náboženské obci.

Z tohoto období pochází cenný křišťálový lustr vážící 1400 kg, dar ruského cara Mikuláše II. a oltářní obraz s Kristem.

Od roku 1920, kdy byla založena Československá husitská církev, je kostel pod její správou.

Uvnitř chrámu mohou návštěvníci obdivovat výzdobu od Bernarda Spenettiho a malby Petra Assama.

Téměř každý den se v kostele konají koncerty klasické hudby.

I když jsou sedadla vyhřívaná, nezapomeňte se přesto na koncert teple obléct.

Detail der St.-Nikolaus-Kirche

Detail der St.-Nikolaus-Kirche

Kontakt:
Telefon: +420 224 190 991, +420 602 958 927, +420 606 064 769
Email: office@svmikulas.cz
Web: www.svmikulas.cz
Zajímavá místa v okolí:
Staroměstská radnice
Týnský chrám
Starý židovský hřbitov
Židovské muzeum v Praze
Prašná brána
Obecní dům
Anežský klášter
Karlův most
Václavské náměstí

Deutsche Version des Artikels über die St.-Nikolaus-Kirche am Altstädter Ring in Prag

Plzeň – Katedrála sv. Bartoloměje

Pilsener Katedralle

Plzeňská katedrála

Dominantou města Plzeň je Katedrála sv. Bartoloměje nacházející se v severní části Náměstí republiky.

Katedrála je výjimečná v několika ohledech. Již volba místa je pro stavbu kostela dosti nezvyklá.

Ve většině měst, která vyrůstala plánovaně (k nim se řadí i Plzeň), byly kostely stavěny v blízkosti městských hradeb, protože měly stát daleko od hluku náměstí.

Proč právě Plzeň vybočila z tohoto pravidla zůstává záhadou.

S budováním kostela bylo započato ve stejné době, jako s výstavbou samotného města a sice ve 13. století. Katedrála byla pak dostavěna v 16. století.

Katedrála má délku 58 metrů, je 30 metrů široká a její klenba je ve výšce 25 m.

Odměnou po vystoupání více než 300 schodů věže je výhled na město a jeho okolí z výšky 60 m. Za pěkného počasí je dokonce vidět i Šumava.

Kostelní věž je se svojí výškou 102,6 m nejvyšší kostelní věží v České republice. Kostel měl mít původně dvě takovéto věže, druhá věž ale nebyla nikdy dokončena. (Pokračování textu…)