Velehrad

Basilika in Velehrad

Velehrad – Bazilika

Velehrad je také někdy nazýván kolébkou křesťanské tradice ve Střední Evropě

Klášter Velehrad s Kostelem nanebevzetí Panny Marie se nachází v Moravském Slovácku na Východní Moravě.
V době moravského knížetství vznikl na soutoku dvou potoků jeden z nejstarších kamenných křesťanských kostelů Moravy.
Na počátku 13. století zde byl založen první cisterziánský klášter na Moravě. Jméno klášter dostal podle starého centra Velké Moravy – Weligradu.

V klášteře a především v kostele na Velehradu započala tisíciletá historie křesťanství ve Střední Evropě.
Zde totiž působili misionáři Cyril a Metoděj, kteří přeložili bohoslužby do slovanské řeči a položili základy vlastního písma.

Der Hauptaltar des Domes

Hlavní oltář chrámu

V historii kláštera došlo k několika dramatickým událostem.
Klášter vypálili husité, za třicetileté války byl klášter vypleněn, velké škody pak utrpěl klášter i po vpádu povstalých Valachů.
V 17. století zasek klášter poškodil velký požár.

Po všech těchto katastrofách ale byl klášter vždy znovu obnoven.

Dnešní podobu získal klášter na přelomu 17. a 18. století.

Po josefínských reformách byl klášter zrušen a v dalších letech začaly klášterní budovy chátrat.

Na konci 19. století převzali klášter Jezuité. Zřízena zde byla kolej, později gymnázium.
Za druhé světové války bylo gymnázium uzavřeno, po válce pak znovuobnoveno.

Špatné časy čekaly na klášter i za komunistů. Při tak zvané „akci K“ byl klášter Velehrad, stejně jako řada dalších v tehdejším Československu, uzavřen.
Po sametové revoluci došlo ke znovuoživení klášterního života a ke znovuzřízení gymnázia.

Orgel

Varhany

Klášter Velehrad se stal duchovním centrem Čech.
Každoročně se v červenci na svátek svatého Cyrila a Metoděje účastní desetitisíce lidí pouti na Velehrad ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie.

V roce 1990 navštívil Velehrad dokonce papež Jan Pavel II..

Kleine Kirche Cyrilika

Malý kostel Cyrilika

Kontakt:
Telefon: +420 571 110 538
E-Mail: [email protected]
Web: www.velehradinfo.cz
Zajímavá místa v okolí:

Muzeum Velké Maravy

Hrad Buchlov

Zámek Buchlovice

Kroměříž

Zámek Kroměříž

Skanzen Strážnice

Deutsche Version des Artikels über Velehrad – die Wiege der christlichen Tradition Mitteleuropas

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *