Hrady

Praha

Karlsbrücke und Prager Burg

Karlův most a Pražský hrad

Dnes nás čeká procházka po zajímavých místech v Praze, jednom z nejkrásnějších měst na světě.

Říká se jí také „matička stověžatá“, a to zcela právem. Jen v málo městech najdete tolik památek, jako právě zde.

Začít můžeme hned v srdci Starého města na Staroměstském náměstí, oblíbeném místě schůzek turistů, ale i místních.
Magnetem pro turisty je gotická Staroměstská radnice s gotickou věží a technickým zázrakem – orlojem s postavami apoštolů. Orloj, jak známo, neukazuje jen čas a datum, ale i hvězdná znamení s aktuální polohou planet, měsíční fáze a křesťanské svátky.

Když už jsme na Staroměstském náměstí, upoutá nás v jeho severovýchodní části Památník Jana Husa, který zde byl vybudován k 500 výročí smrti tohoto českého reformátora a učitele národů.

Určitě nepřehlédnete jeden z nejkrásnějších pražských kostelů – Týnský chrám se dvěma věžemi, které dosahují výšky 80 metrů a jmenují se Adam a Eva.

V severní části Staroměstského náměstí stojí Kinský palác.
(Pokračování textu…)

Starý královský palác

Königspalast

Královský palác

V pravé části Pražského hradu nad hradebními zahradami stojí Starý královský palác.
Vybudován byl v roce 1135 na zbytcích starého Soběslavova paláce, jehož pozůstatky je možné ještě dnes vidět ve sklepních prostorách paláce.

Královský palác postavený v románském slohu sloužil až do konce 16. století jako sídlo českých králů. Později byl využíván zemským úřadem.

Dnes se zde konají odehrávají státní ceremoniály a probíhají zde volby prezidenta. Od založení Československé republiky slouží palác jako sídlo prezidenta.

Nejokázalejší místností královského paláce je Vladislavský sál z 15. století, který nechal postavit král Vladislav Jagelonský. Je to největší slavnostní sál v Evropě.
Gigantický sál s délkou 60 m, šířkou 20 m a výškou 15 m má ještě jednu zvláštnost. Sál totiž nemá žádné podpůrné sloupy, celý strop tvoří samonosná klenba. (Pokračování textu…)

Hrad Karlštejn

Burg Karlstein

Hrad Karlštejn

Asi nejnavštěvovanější hrad u nás – hrad Karlštejn, leží asi 30 kilometrů jihozápadně od Prahy.

Hrad založil v roce 1348 (ve stejném roce jako Pražskou univerzitu) český král a císař římský Karel IV..

Na rozdíl od jiných českých hradů, které sloužily buď jako sídelní hrady, jako správní centra nebo plnily ochrannou funkci, byl hrad Karlštejn koncipován jako ohromná klenotnice říšských korunovačních klenotů Svaté říše římské a dalších relikvií.

Stavba hradu trvala deset let, stavba Kaple svatého kříže trvala dokonce do roku 1365.

Charakteristickým rysem hradu Karlštejn je 60 metrů vysoká Velká věž s půdorysem 25 x 17 metrů se zdmi tlustými 4 metry. (Zeď na severní straně je tlustá dokonce 7 metrů).

Poklad byl uchováván v nejvyšším místě hradu, v Kapli sv. kříže, v nejkrásnější místnoti hradu.
Kaple má jedinečnou výzdobu stěn – zlato a polodrahokamy. Jedinečných je i 129 maleb od mistra Theodorika.
Jako výraz pokory, vstupoval i císař do místnosti pouze bos. (Pokračování textu…)

Hrad Pecka

Burg Pecka

Hrad Pecka

Hrad Pecka stojí na stejnojmenném kopci asi 6 kilometrů východně od Nové Paky.

Hrad byl postaven ve 14. století.
Během doby změnil několikrát majitele, nejznámější z nich byl Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Byl to významný cestovatel, spisovatel, politik a hudebník.
Dnes lze na hradě Pecka shlédnout stálou výstavu věnovanou životu a dílu tohoto humanisty.

Tento původně gotický hrad byl přestavěn v 16. století v renezančním stylu.

V roce 1830 zámek vyhořel a to byl počátek jeho úpadku – z hradu se postupně stala zřícenina.

K záchraně hradu došlo teprve až po druhé světové válce, zvláště pak po roce 1960. (Pokračování textu…)

Hrad Bítov

Burg Bítov - Talsperre Vranov

Hrad Bítov na přehradě Vranov

Původně gotický hrad Bítov je jedním z nejstarších moravských hradů. Hrad tvořil součást obranného systému jižní hranice Čech.

Od doby, kdy došlo k vybudování přehrady Vranov zatopením stejnojmenné obce v roce 1935, stojí hrad přímo na okraji této vodní nádrže.

Dnešní podobu získal hrad při přestavbě v letech 1811 – 1863.

Velmi zajímavý je příběh hradu v první polovině dvacátého století.
Velkoprůmyslník baron Georg Haas vlastnil hrad do roku 1945. Jeho syn Georg byl velkým milovníkem zvířat a hrad proměnil v jednu z největších soukromých zoologických zahrad v Československé republice.
Tato ZOO byla o víkendech přístupná i veřejnosti, která platila jen symbolické vstupné.
Nejraději měl ale baron psy. Svého času bylo možné na Bítově napočítat až 200 psů. A nedaleko od hradu se dokonce nacházel psí hřbitov. (Pokračování textu…)