Hrady

Starý královský palác

Königspalast

Královský palác

V pravé části Pražského hradu nad hradebními zahradami stojí Starý královský palác.
Vybudován byl v roce 1135 na zbytcích starého Soběslavova paláce, jehož pozůstatky je možné ještě dnes vidět ve sklepních prostorách paláce.

Královský palác postavený v románském slohu sloužil až do konce 16. století jako sídlo českých králů. Později byl využíván zemským úřadem.

Dnes se zde konají odehrávají státní ceremoniály a probíhají zde volby prezidenta. Od založení Československé republiky slouží palác jako sídlo prezidenta.

Nejokázalejší místností královského paláce je Vladislavský sál z 15. století, který nechal postavit král Vladislav Jagelonský. Je to největší slavnostní sál v Evropě.
Gigantický sál s délkou 60 m, šířkou 20 m a výškou 15 m má ještě jednu zvláštnost. Sál totiž nemá žádné podpůrné sloupy, celý strop tvoří samonosná klenba.
(Pokračování textu…)

Pražský hrad

Karlsbrücke und Prager Burg

Karlův most a Pražský hrad

Pražský hrad je se svou plochou 7 hektarů největším uzavřeným hradním areálem na světě.
Založen byl na pravém břehu řeky Vltavy na hoře Hradčany v 9. století.

První budovou hradního areálu byl kostel Panny Marie jehož zbytky lze shlédnout ještě dnes.
Ke kostelu potom přibyla v 10. století Bazilika svatého Jiří a rotunda svatého Víta, kterou později nahradila Bazilika sv. Víta. (Ta stála na místě dnešního Chrámu Sv. Víta).

Ohromný rozmach zažil hrad za císaře Karla IV. ve 14. století. V roce 1344 bylo započato se stavbou Chrámu Svatého Víta.
Stavba tohoto chrámu byla dokončena ale teprve až ve 20. století. Katedrála Sv. Víta je nejznámějším symbolem Pražského hradu.
Zde jsou uloženy cenné relikvie, historické dokumenta a také české korunovační
(Pokračování textu…)

Vyšehrad

Vyšehrad - Hochburg

Vyšehrad

Nad levým břehem řeky Vltavy se na skalním masivu tyčí legendami opředený hrad Vyšehrad.
Ten sloužil v 10. století jako druhý pražský hrad Přemyslovců.

Ale Vyšehrad, to není jen hrad.
V jeho areálu se nachází spousta sakrálních budov – románská rotunda sv. Martina (nejstarší dochovalá stavební památka Prahy) z 11. století, kostel sv. Petra a Pavla ze 70 let 11. století, kaple Panny Marie Šancovní, bazilika sv. Vavřince a další stavby.
V podzemních kasematech jsou uchovávány originální sochy z Karlova mostu.

Pro nás Čechy má zvláštní význam čestný hřbitov, místo posledního odpočinku mnoha českých významných osobností – leží zde např. Karel Čapek, Antonín Dvořák, Bedřich Smetana a Ema Destinnová.

Za Karla IV. zažil Vyšehrad nový vzestup – tehdejší hrad byl přestavěn na kamennou pevnost.
Tu ale v roce 1648 dobyla a poškodila švédská vojska.
V dalších letech pak byla přestavěna na barokní pevnost.
(Pokračování textu…)

Hukvaldy

Die Burgruine Hukvaldy - Hochwald

Hrad Hukvaldy

Zřícenina hradu Hukvaldy se nachází jihovýchodně od stejnojmenné obce Hukvaldy nedaleko Frýdku-Místku na Severní Moravě.

Hrad byl založen ve 13. století a za svou historii se v něm vystřídalo několik majitelů.
Dlouhou dobu byl hrad Hukvaldy ve vlastnictví olomouckých biskupů, kteří hrad přetvořili na mohutnou tvrz.

Hrad Hukvaldy nebyl nikdy dobyt, i když se o to několik vojsk pokoušelo – Valaši, Dánové a Švédové za třicetileté války.

V roce 1762 došlo, pravděpodobně následkem blesku, k ničivému požáru.
Od té doby zůstal hrad opuštěný a chátral.

Teprve v 19. století byla zřícenina částečně zrenovována a patří k největším zříceninám u nás.
(Pokračování textu…)

Hrad Štramberk

Stadt Štramberk und der Turm Trúba

Hrad Štramberk a věž Trúba

Charakteristickým znakem moravského města Štramberk je věž Trúba, která se tyčí nad náměstím.

Věž je pozůstatkem hradu Strallenberg ze 13. století. Původ hradu není známý, ale předpokládá se, že hrad hrál důležitou roli při obraně hranice země.

Ve 13. století patřil hrad Štramberk duchovnímu templářskému řádu. Po jeho rozpuštění byl ve vlastnictví krále Jana Lucemburského a dále pak pozdějšího krále Karla IV..

Ve druhé polovině 16. století ztratil hrad na svém významu, zůstal prázdný a začal chátrat.
Na konci 18. století se zřítila přední část hradu a materiál ze zdí se používal jako stavební materiál.
(Pokračování textu…)