Zámek Litomyšl

Schloss Litomyšl - Foto Veronika Skálová

Arkády na zámku Foto Veronika Skálová

Renezanční zámek Litomyšl nechal postavit v polovině 16. století na místě původního starého hradu jako reprezentativní sídlo Vratislav z Pernštejna.

Pozornost návštěvníků upoutají jako první zajímavá sgrafita na vnější omítce zámku.
Jedná se asi o 8 000 „malých dopisů“ a o biblické, antické a válečné scény.
Sgrafita byla v pozdějších letech přemalována a teprve ve 20. století došlo k jejich obnově.

V letech 1796-1797 bylo na zámku zřízeno zámecké divadlo.
Návštěvníci zámku mohou při prohlídce obdivovat jedinečné originální kulisy a jednoduché jevištní zařízení , to vše se zachovalo až do dnešních dnů.
Divadlo se na zámku hrálo k pobavení hraběcí rodiny a lidí z města Litomyšle až do začátku 40. let 20. stoletíí.

Zajímavou součástí zámeckého areálu je i zámecká zahrada, která byla v 18. století podstatně rozšířena. (V zahradě se nachází i amfiteátr, kde se odehrávají některá z představení operního festivalu „Smetanova Litomyšl“.) (Pokračování textu…)

Zámek Rájec nad Svitavou

Schloss Rájec

Zámek Rájec

Umprostřed čarokrásné přírody Moravského krasu stojí zámek Rájec nad Svitavou postavený ve francouzském klasicistickém stylu.

Byl postaven na místě, kde stával starý renezanční zámek, který vyhořel v roce 1757. Stavba nového zámku trvala 6 let (1763-1769).
Zároveň se zámkem byl budován i velký (13 ha) anglický zámecký park, který obklopuje zámek ze tří stran.
Dnes je park volně přístupný veřejnosti.

Do roku 1945 patříl zámek rodině Salm, po válce byl zámek na základě Benešových dekretů vyvlastněn a zestátněn.

Po převedení zámku na stát proběhlo na zámku a v jeho okolí větší množství restauračních prací a úprav.
V roce 1949 se veřejnosti otevřelo přízemí zámku. (Pokračování textu…)

Technické muzeum Tatra v Kopřivnici

Tatra Muzeum in Kopřivnice

Tatra muzeum v Kopřivnici

Technickém muzeu Tatra v Kopřivnici naleznou návštěvníci objekty mapující historii této firmy.

Na počátku stála v Kopřivnici malá dílna, ve které se montovaly kočáry a saně.
A během několika desetiletí se stala firma Tatra legendární automobilovou značkou.
Stála na špici automobilového průmyslu v českých zemích (do roku 1918 v tehdejším Rakousko-Uhersku) a později v Československu.

Od roku 1997 mohou obdivovat návštěvníci muzea na ploše téměř 5000 čtverečních metrů více než 60 osobních a nákladních vozů ze všech období výroby firmy Tatra.

Zajímavé jsou samozřejmě kompletní automobily, ale zaujmou i jejich díly jako karoserie a motory.
V muzeu najdete dokonce i sportovní letoun – dvoujplošník Tatra 131 a železniční motorový vůz – zástupce výroby firmy Tatra pro železnici. (Pokračování textu…)

Klášter, zámek a kostel ve Žďáru nad Sázavou

Kloster Sázava -Sasau

Klášter Sázava

V roce 1252 byl ve Žďárnu nad Sázavou založen cisteriácký klášter. Klášter založili cisteriáčtí mniši z Nepomuku, kteří sem byli pozváni.

Klášter byl ve svých dějinách několikrát téměř zničen – například za hisitských válek byl vypleněn a zapálen.

K jeho znovuobnovení došlo teprve za vlády Jiřího z Poděbrad. Ten do Žďáru pozval tehdejšího významného architekta Blažeje Santiniho Aichla.

Jiří z Poděbrad nechal na Zelené hoře postavit podle Santiniho plánů Poutní kostel Svatého Jana Nepomuského.
Kostel, který je postaven ve stylu barokní gotiky má půdorys ve tvaru pěticípé hvězdy a představuje jedno z nejlepších Santiniho děl . (Pokračování textu…)

Prašná brána

Der Pulverturm

Prašná brána

Prašná brána je jednou z významných památek ze středověké Prahy.
Patřila ke 13 opevňovacím věžím Starého města.
Právě zde začínala středověká královská cesta vedoucí přes Karlův most až k Pražskému hradu. Touto cestou procházeli při korunovaci čeští panovníci.

Se stavbou Prašné brány bylo započate v roce 1475. Základy tehdejší věže stály asi 9 metrů pod dnešním terénom. Stavba se táhla dlouhých 400 let, po dlouhou dobu byla na věži jen provizorní střecha.
Teprve v roce 1886 byla stavba dokončena.

V 17. století byl v Prašné bráně uskladňován černý střelný prach, což dalo i jméno této věži – bráně.

Dnešní podobu získala Prašná brána při její rekonstrukci v neogotickém stylu.
V 90. letech 20. století byla brána rozsáhle zrekonstruována.

Dnes stojí Prašná brána izolovaně vedle Obecního domu, který byl počátkem 20. století postaven přímo u Prašné brány na Náměstí republiky. (Pokračování textu…)