Zoopark Chomutov

Tajga

Zoopark Chomutov -Tajga

Na okraji Chomutova se nachází nejmladší, ale co se týká plochy i největší ZOO v České republice.

Založena byla teprve v roce 1975 a rozkládá se na ploše 112 hektarů. Návštěvníci zde mohou obdivovat 170 druhů zvířat a asi 800 zvířecích exemplářů.

Chomutovská ZOO se zaměřuje na chov paleoarktických regionů Evropy, Asie a a Severní Afriky.
Ve výbězích se prohánějí například jeleni, sibiřské antilopy, koně Převalského a spousta dalších.

Děti se určitě rády svezou na poníkovi nebo na velbloudovi.

Nejen děti, ale i dospělí mohou využít ZOO-vláček Amálka, který návštěvníky proveze po celé zoo. Vláček jezdí za každého počasí.
(Pokračování textu…)

Týnský chrám

Teynkirche in Prag

Týnský chrám

Kostel Panny Marie z Týna – krátce zvaný Týnský chrám, stojí naproti Staroměstské radnici na Staroměstském náměstíPraze.

Dnešní kostel stojí na místě románské kaple z 12. století. Výstavba probíhala od poloviny 14. do počátku 16. století.
A odkud se vlastně vzal tento název? Ten pochází od malého tržiště Týn, které se nacházelo v bezprostřední blízkosti kostela.

Teprve na počátku 16. století byly dokončeny dvě dominanty kostela – věže Adam (80 m) a Eva.
Turisté mohou využívat vnější galerie, které se nachází na věžích.

V 15. století byl kostel centrem husitského hnutí. Po husitských válkách měla být dokončena stavba střechy kostela, ale dřevěné trámy byly použity jako šibenice pro 53 radikálních husitů. Z tohoto důvodu mohla být střecha dokončena až později.

Pro turisty ale není zajímavý jen vnějšek kostela.
Uvnitř mohou obdivovat překrásný barokní oltář a varhany ze 17. století. (Pokračování textu…)

Kostel svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí

St.-Nikolaus-Kirche

St.-Nikolaus-Kirche

Praze se nachází dva kostely stejného jména – Kostel sv. Mikuláše.

Jeden z nich stojí na Malostranském náměstí na druhé straně Vltavy, ten, o kterém je tento článek potom nedaleko Pomníku Jana Husa na Staroměstském náměstí.

Tento kostel (na Staroměstském náměstí) patří k nejkrásnějším kostelům v Praze, hlavně díky barevným freskám s výjevy ze života sv. Mikuláše a Benedikta.

Dnešní kostel stojí na místě románského farního kostela ze 13. století, který sloužil jako obecní kostel, než byla dokončena stavba Týnského chrámu na Staroměstském náměstí.

Nachtbeleuchtung

Nachtbeleuchtung

Kostel je spojen s mnoha náboženskými boji.

Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 převzali Mikulášský chrám benediktínští mniši a v 18. století došlo k jeho přestavbě v barokním stylu. Vystavěla se i klášterní budova, která ale byla v roce 1898 stržena.

Za Josefínských reforem byl klášter s kostelem v roce 1787 zrušen. Cenné vnitřní vybavení bylo rozprodáno nebo odvezeno, spousta ornamentů v kostele byla zničena.

Mezi roky 1870 a 1914 byl Mikulášský chrám pronajat ruské ortodoxní náboženské obci.

Z tohoto období pochází cenný křišťálový lustr vážící 1400 kg, dar ruského cara Mikuláše II. a oltářní obraz s Kristem.

Od roku 1920, kdy byla založena Československá husitská církev, je kostel pod její správou.

Uvnitř chrámu mohou návštěvníci obdivovat výzdobu od Bernarda Spenettiho a malby Petra Assama.

Téměř každý den se v kostele konají koncerty klasické hudby.

I když jsou sedadla vyhřívaná, nezapomeňte se přesto na koncert teple obléct.

Detail der St.-Nikolaus-Kirche

Detail der St.-Nikolaus-Kirche

Kontakt:
Telefon: +420 224 190 991, +420 602 958 927, +420 606 064 769
Email: [email protected]
Web: www.svmikulas.cz
Zajímavá místa v okolí:
Staroměstská radnice
Týnský chrám
Starý židovský hřbitov
Židovské muzeum v Praze
Prašná brána
Obecní dům
Anežský klášter
Karlův most
Václavské náměstí

Deutsche Version des Artikels über die St.-Nikolaus-Kirche am Altstädter Ring in Prag

Plzeň – Katedrála sv. Bartoloměje

Pilsener Katedralle

Plzeňská katedrála

Dominantou města Plzeň je Katedrála sv. Bartoloměje nacházející se v severní části Náměstí republiky.

Katedrála je výjimečná v několika ohledech. Již volba místa je pro stavbu kostela dosti nezvyklá.

Ve většině měst, která vyrůstala plánovaně (k nim se řadí i Plzeň), byly kostely stavěny v blízkosti městských hradeb, protože měly stát daleko od hluku náměstí.

Proč právě Plzeň vybočila z tohoto pravidla zůstává záhadou.

S budováním kostela bylo započato ve stejné době, jako s výstavbou samotného města a sice ve 13. století. Katedrála byla pak dostavěna v 16. století.

Katedrála má délku 58 metrů, je 30 metrů široká a její klenba je ve výšce 25 m.

Odměnou po vystoupání více než 300 schodů věže je výhled na město a jeho okolí z výšky 60 m. Za pěkného počasí je dokonce vidět i Šumava.

Kostelní věž je se svojí výškou 102,6 m nejvyšší kostelní věží v České republice. Kostel měl mít původně dvě takovéto věže, druhá věž ale nebyla nikdy dokončena. (Pokračování textu…)

Zámek Nové Město nad Metují

Schloss Nové Město

Zámek Nové Město nad Metují

Nové Město nad Metují, jedno z nejkrásnějších renezančních měst v České republice leží ve Východních Čechách v podhůří Orlických hor. Nové Město nad Metují je vzdáleno asi 30 km od Hradce Králové.

V západním rohu krásného náměstí s arkádami stojí zámek, který byl postaven na začátku 16. století původně jako tvrz.

Zámek postupněl změnil několik majitelů, na krátkou dobu ho měl ve svém vlastnictví dokonce Albrecht z Valdštejna.

Někteří vlastníci, jako např. polní maršál Walter Lieslie, přestavěli zámek podle dobové módy.
V letech 1655 – 1661 byl například zámek přestavěn ve stylu raného baroka.
Druhé poschodí bylo vyzdobeno nástěnnými malbami a štukaturami s mytologickými scénami stareého Řecka a Říma.

(Pokračování textu…)