Klášter Teplá

Stift Tepl

Teplá

Asi 12 kilometrů východně od Mariánských Lázní leží na řece Teplá město Teplá se stejnojmenným klášterem.
Zdejší premonstrátský klášter založil v roce 1193 český hrabě Hroznata.
Klášter byl osídlen premnostráty z pražského Strahovského kláštera.

Tento klášter patř k nejvýznamějším klášterům u nás.

Klášter v Teplé byl během své historie několikrát poničen a vyrabován. Bylo to např. za husitských válek, za třicetileté války a za Slezských válek), v 17. století byl pak zničen při velkém požáru.

Za druhé světové války byla část kláštera přeměněna na zajatecký tábor.
Po roce 1946 byli z kláštera vyhnáni do Bavorska němečtí mniši.

V roce 1950 pak byl klášter rozpuštěn a v dalších téměř třiceti letech sloužil jako kasárna.
Teprve po sametové revoluci dostal v roce 1990 řád premonstrátů poškozený klášter zpět a od té doby probíhá jeho postupná rekonstrukce.

Kloster Tepl

Klášter Teplá

V roce 2008 byl klášter vyhlášen národní kulturní památkou.

Nejstarší část kláštera, románsko-gotický 66 metrů dlouhý kostel byl postaven v letech 1193-1232 a ukazuje na přechod z románského do gotického stavebního slohu.

Důležitou částí klášterá Teplá je jedinečná, druhá největší historická knihovna v České republice.
Byla založena krádce po vzniku kláštera. Studenti a badatelé zde naleznou 100 000 svazků, z toho 700 rukopisů a 540 prvotisků převážně v latinském jazyce. Některé knihy jsou ale i v jazyce českém a německém

Klášter je přístupný široké veřejnosti.

Návštěva je možná s průvodcem, prohlídka trvá asi 45 minut. V případě větších skupin je doporučená rezervace předem.

V klášteře je možné zajistit i ubytování.

Kontakt:
Telefon: +420 353 392 732
E-Mail: [email protected]
Web: www.klastertepla.cz

Zajímavá místa v okolí:

Mariánské Lázně

Zámek Kynžvart

Hrad a zámek Bečov

Františkovy Lázně

Karlovy Vary
Deutsche Version des Artikels über Stift Tepl – Teplá

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *