Klášter Rajhrad

Stift Rajhrad

Klášter Rajhrad

Klášter Rajhrad je nejstarším kláštrerem na Moravě a jeden z nejstarších klášterů u nás. Nalézá se asi dvanáct kilometrů jižně od Brna nedaleko obce Rajhrad.

Klášter byl založen v 11. století jako pobočný klášter Břevnovského opatství.
Postaven byl na řece Svratce. Zdejší půda byla hodně bažinatá a proto musela být celá budova postavena na dřevěných kůlech.

Ve svých dějinách zažil klášter i špatné časy. Ve 13. století vpadli do kraje Tataři a Maďaři. Klášter se musel pokaždé znovu opravovat. K úplnému zničení kláštera došlo po porážce Ottokara II. na Moravském poli v roce 1278 vojsky Rudolfa Habsburského.

Rajhrad

Klášter Rajhrad ve 30. letech 20. století

Altar in der Kapelle

Oltář v kapli

Dnešní podobu získal klášter na počátku 18. století.
Na počátku 19. století sloužil klášter jako lazaret pro zraněné vojáky v bitvě u Slavkova.

V roce 1950 podnikla komunistická strana tak zvanou Akci K, při které mělo dojít k likvidaci klášterů u nás.
Mniši byli převezeni do zajateckého tábora, cenné vybavení kláštera bylo zničeno a rozkradeno.
Před zničením zůstala ušetřena jen klášterní knihovna.

Po převratu v roce 1989 byla budova (tehdy sloužila jako kasárna) navrácena řádu Benediktínů. Za pomoci státu a mnoha zahraničních Benediktínů probíhá postupná renovace kláštera.

V jedné části kláštera je umístěno Moravské literární muzeum.

Při prohlídce klášterního areálu lze navštívit knihovnu s téměř 65 000 svazky (nejstarší z nich je z počátku 9. století) a konvent s výstavou věnovanou historii Benediktínů. Návštěvníci si mohou prohlédnout i ještě nezrenovovanou prelaturu.

Klosteranlage

Klášterní budova

Interaktivní expozice Moravského literárního muzea představuje ve dvou podlažích písemnou historii Moravy. Multimediální výstava zavádí návštěvníky přímo do středověku.

Návštěvníky jistě upoutají i stropní fresky v majestátních prostorách kláštera.

Bibliothek

Knihovna

Kontakt:
Telefon: +420 547 230 027
Email: Benediktini (at) volny (dot) cz
Web: www.rajhrad.cz/benediktini/

Zajímavá místa v okolí:

Brno

Památník bitvy u Slavkova

Zámek Slavkov

Zámek Rosice u Brna

Nové Mlýny

Mikulov

Deutsche Version des Artikels über Stift Rajhrad – Raigern

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *