Pamětní místa

Pražský hrad

Karlsbrücke und Prager Burg

Karlův most a Pražský hrad

Pražský hrad je se svou plochou 7 hektarů největším uzavřeným hradním areálem na světě.
Založen byl na pravém břehu řeky Vltavy na hoře Hradčany v 9. století.

První budovou hradního areálu byl kostel Panny Marie jehož zbytky lze shlédnout ještě dnes.
Ke kostelu potom přibyla v 10. století Bazilika svatého Jiří a rotunda svatého Víta, kterou později nahradila Bazilika sv. Víta. (Ta stála na místě dnešního Chrámu Sv. Víta).

Ohromný rozmach zažil hrad za císaře Karla IV. ve 14. století. V roce 1344 bylo započato se stavbou Chrámu Svatého Víta.
Stavba tohoto chrámu byla dokončena ale teprve až ve 20. století. Katedrála Sv. Víta je nejznámějším symbolem Pražského hradu.
Zde jsou uloženy cenné relikvie, historické dokumenta a také české korunovační
(Pokračování textu…)

Vyšehrad

Vyšehrad - Hochburg

Vyšehrad

Nad levým břehem řeky Vltavy se na skalním masivu tyčí legendami opředený hrad Vyšehrad.
Ten sloužil v 10. století jako druhý pražský hrad Přemyslovců.

Ale Vyšehrad, to není jen hrad.
V jeho areálu se nachází spousta sakrálních budov – románská rotunda sv. Martina (nejstarší dochovalá stavební památka Prahy) z 11. století, kostel sv. Petra a Pavla ze 70 let 11. století, kaple Panny Marie Šancovní, bazilika sv. Vavřince a další stavby.
V podzemních kasematech jsou uchovávány originální sochy z Karlova mostu.

Pro nás Čechy má zvláštní význam čestný hřbitov, místo posledního odpočinku mnoha českých významných osobností – leží zde např. Karel Čapek, Antonín Dvořák, Bedřich Smetana a Ema Destinnová.

Za Karla IV. zažil Vyšehrad nový vzestup – tehdejší hrad byl přestavěn na kamennou pevnost.
Tu ale v roce 1648 dobyla a poškodila švédská vojska.
V dalších letech pak byla přestavěna na barokní pevnost.
(Pokračování textu…)

Václavské náměstí

Wenzelsplatz

Václavské náměstí

Václavské náměstí – centrum Prahy.
Vlastně je to se svojí šířkou 60m spíše bulvár než náměstí. A svojí délkou 700 m se přesto řadí k největším náměstím v Evropě.

Od 14. století sloužil prostor dnešního Václavského náměstí jako koňský trh. To je i důvod, proč je „Václavák“ tak dlouhý. Při koňských trzích bylo možné předvádět koně v jakémkoli druhu chůze.
Málo kdo ví, že na náměstí dokonce vedl malý potok, ze kterého mohli koně pít.

Samotný název Václavské náměstí dostalo toto místo teprve v roce 1848. Bylo pojmenováno po svatém Václavovi, patronovi naší země.
Od roku 1912 stojí na horním konci náměstí socha sv. Václava od českého sochaře Josefa V. Myslbeka.
Pod sochou znázorňující sv. Václava v brnění stojí ještě čtyří svatí ochránci.
Socha slouží jako oblíbené místo srazů a u sochy se odehrála i spousta událostí důležitých pro naši vlast.
(Pokračování textu…)

Velehrad

Basilika in Velehrad

Velehrad – Bazilika

Velehrad je také někdy nazýván kolébkou křesťanské tradice ve Střední Evropě

Klášter Velehrad s Kostelem nanebevzetí Panny Marie se nachází v Moravském Slovácku na Východní Moravě.
V době moravského knížetství vznikl na soutoku dvou potoků jeden z nejstarších kamenných křesťanských kostelů Moravy.
Na počátku 13. století zde byl založen první cisterziánský klášter na Moravě. Jméno klášter dostal podle starého centra Velké Moravy – Weligradu.

V klášteře a především v kostele na Velehradu započala tisíciletá historie křesťanství ve Střední Evropě.
Zde totiž působili misionáři Cyril a Metoděj, kteří přeložili bohoslužby do slovanské řeči a položili základy vlastního písma.
(Pokračování textu…)

Památníky bitvy u Slavkova 1805

Friedensdenkmal

Mohyla míru

Jen několik kilometrů západně od Slavkova u Brna se konala v roce 1805 slavná bitva u Slavkova, tak zvaná bitva tří císařů.

V této bitvě porazil Napoleon alianci rakouských a ruských vojsk.
Na bitevním poli tehdy našlo smrt nebo bylo zraněno více než 30 000 rakouských a ruských vojáků, 1 500 mrtvých a 7 000 zraněných Francouzů.

6. prosince bylo na zámku Slavkov podepsáno příměří.

Při prohlídce památných míst u Slavkova lze nalézt místa, kde se v roce 1805 doslova psala historie.

Na kopci nedaleko obce Prace, kde probíhala rozhodující část bitvy, byl v letech 1910-1912 vystavěn na památku obětí bitvy první mírový památník v Evropě. Kvůli první světové válce mohl být památník postavený v secesním slohu odhalen teprve v roce 1923.

Jedná se o čtvercovou budovu vysokou 26 metrů se 4 ženskými postavami, které symbolizují Francii, Rakousko, Rusko a Moravu.
V budově je kaple, u památníku pak stojí muzeum s dvěma multimediálními expozicemi. (Pokračování textu…)