Města

Brno – druhé největší město v České republice

Brünn - Blick von Spielberg

Brno – pohled ze Špilberku

Brno je kulturním a administrativním centrem Moravy a zároveň městem s tisíciletou historií.

Při návštěvě Brna by si neměli návštěvníci nechat ujít dvě brněnské dominanty.

Přímo nad jádrem města se na kopci nacházhí hrad – vězení Špilberk. Již v 17. století sloužil hrad částečně jako vězení, za vlády císaře Josefa II. byl Špilberk vězením pro těžké zločince.

Na kopci Petrov se pak nachází další brněnská dominanta – Katedrála svatého Petra a Pavla, kolegiální chrám brněnského biskupství. Dvě věže, které dosahují výšky 84 metrů, byly postaveny teprve v letech 1901 – 1909.

(Pokračování textu…)

Třebíč

Stadt Třebíč

Bazilika sv. Prokopa

Na západě Moravy na břehu řeky Jihlava leží Třebíč , město s mnoha památkami UNESCO.

Historie města Třebíč sahá až do roku 1101, kdy zde nechala moravská knížata vybudovat benediktínský klášter.

Třebíč bylo tehdy jedno z mála měst, kde vedle sebe žilo v míru několik generací židovského a křesťanského obyvatelstva.
Jako důkaz tohoto mírového soužití mohou posloužit stavební památky obou kultur.

Židovská kultura nám v Třebíči zanechala židovskou čtvrť, židovský hřbitov a 2 synagogy.
Křesťanskou tradici pak reprezentují románsko-gotická Bazilika sv. Prokopa , jedna z nejstarších ve Střední Evropě, která byla v roce 1101 postavena jako součást kláštera v Třebíči.
Bazilika přečkala i pozdější zánik kláštera, jednoho z největších klášterů v Evropě. (Pokračování textu…)

Mikulov

Mikulov – Nikolsburg

Mikulov

Město Mikulov se nachází uprostřed vinařského regionu Jižní Moravy nedaleko hranic s Rakouskem
Toto malebné městečko leží jen asi 50 kilometrů od Brna v chráněné oblasti Pálava.

Mikulov je město bohaté na historické památky – symbolem města je barokní zámek, který stojí na skálím výběžku západně od náměstí.
Na zámku je umístěno muzeum, kde lze kromě zajímavých výstav navštívit i historické sklepení s největším pivním sudem u nás.
Vynechat nesmíme ani výstavu věnující se vinařství v mikulovské oblasti seznamující i s historí zámku.

Ale zámecké muzeum není jediným muzeem ve městě. Mikulov byl v minulosti po staletí centrem židovství na Moravě.
V místní synagoze (jediná dochovalá budova tehldejšího židovského gheta) se nachází židovské muzeum, kde se mohou návštěvníci dozvědět spoustu zajímavých věcí o Rabbim Löwim, který zde působil mezi léty 1553-1573. (Pokračování textu…)

Znojmo

Znojmo - Dom des Heiligen Nikolaus

Znojmo – Katedrála sv. Mikuláše

Nedaleko hranic s Rakouskem leží na levém břehu řeky Dyje Znojmo – město s bohatou historií a spoustou památek.

Znojmo, které je obehnáno středověkými městskými hradebními zdmi má velmi dobře zachovalé středověké městské jádro s křivolakými uličkami a malebnými zákoutími. Úplně zachovalá část s měšťanskými domy je unikátní i v rámci naší republiky.

Nejstarší památkou ve Znojmě je románská rotunda Panny Marie a svaté Kateřiny z 11. století.

K dalším památkám patří velký počet kostelů, a klášterní budovy – např. klášter kapucínů, dominikánský klášter a další.. (Pokračování textu…)

Telč

Telč

Telč

Město Telč leží na jihozápadě Moravy v malebné krajině plné rybníků.

Díky své výhodné poloze (křižovatka cest mezi Vídní, Prahou a Brnem) patřila Telč k nejdůležitějším obchodním městům u nás.

Ačkoli město ve svých dějinách zažilo i špatné časy (bylo dobyto za husitských válek, za třicetileté války bylo dobyto Švédy), hrálo významnou roli v jihozápadním regionu Moravy.

Největší rozkvět zažilo město za Zachariáše z Neuhausu, který si město vybral ýa své sídlo, zavedl chov ryb a za pomoci nejlepších italských stavebních mistrů přeměnil Telč v kvetoucí město, kterému se říká také „Bílá perla českých měst“.

(Pokračování textu…)