Kostely, kláštery

Kadaň – Františkánský klášter Čtrnácti sv. Pomocníků

Franziskanerkloster Kaaden

Františkánský klášter v Kadani

Na jižním okraji města Kadaň stojí Františkánský klášter Čtrnácti sv. Pomocníků, objekt, který je od roku 1995 zanesen do seznamu českých národních kulturních památek.

Dějiny kláštera se začaly psát již v roce 1469, kdy stála na místě dnešního kláštera poutní kaple.
V roce 1473 přišli na pozvání města františkáni, kteří v klášteře působili s přestávkami až do roku 1950.

Kapli později nahradil kostel, který dnes patří se svou architekturou a malbami k nejvýznamnějším pamětihodnostem pozdní gotiky a renezance jak v krušnohorském regionu, tak i v Sasku.
Kostel je místem posledního odpočinku Lobkowiczů, kteří byli donátory kláštera.

Činnost kláštera byla několikrát silně omezena – na vině byly obvzvláště války (třicetiletá válka), za Josefínských reforem pak byl klášter v roce 1785 rozpuštěn.

Ale již v roce 1740 došlo během německo-francouzské války k přestřelce, při které zahynulo větší množství francouzských vojáků. Stopy této přestřelky jsou dodnes patrné na barokních dveřích kostela. (Pokračování textu…)

Židovské muzeum v Praze

Spanische Synagoge

Španělská synagoga

Židovské muzeum v Praze v tehdejším pražském židovském ghetu v Josefově mapuje dějiny, tradice a zvyky židovského obyvatelstva.

Ale Židovské muzeum, to není jen tato budova s rozsáhlou sbírkou ca. 40 000 vystavených předmětů a s přibližně 100 000 knihami.

K muzeu patří i další objekty, které spadají pod jeho správu.

Maiselova synagoga ze 16. století se stálou výstavou o dějinách Židů v Čechách od 10. do 18. století.

Nejkrásnější synagoga v Praze je Španělská synagoga se stálou výstavou prezentující židovské dějiny v Čechách od 18. do 21.století.

Další v řadě je Pinkasova synagoga ze 16. století, která byla přebudována na památník židovských obětí druhé světové války. (Pokračování textu…)

Židovské muzeum v Praze

Spanische Synagoge

Španělská synagoga

Židovské muzeum Praze v tehdejším pražském židovském ghetu v Josefově mapuje dějiny, tradice a zvyky židovského obyvatelstva.

Ale Židovské muzeum, to není jen tato budova s rozsáhlou sbírkou ca. 40 000 vystavených předmětů a s přibližně 100 000 knihami.

K muzeu patří i další objekty, které spadají pod jeho správu.

Maiselova synagoga ze 16. století se stálou výstavou o dějinách Židů v Čechách od 10. do 18. století.

Nejkrásnější synagoga v Praze je Španělská synagoga se stálou výstavou prezentující židovské dějiny v Čechách od 18. do 21.století.

Další v řadě je Pinkasova synagoga ze 16. století, která byla přebudována na památník židovských obětí druhé světové války.

(Pokračování textu…)

Anežský klášter

Agneskloster Prag

Anežský klášter v Praze

Při návštěvě židovské čtvrti v Praze by si nikdo neměl nechat ujít prohlídku Anežského klášetera (Klášter sv. Anežky České), prvního kláštera klarisek a minoritů v Čechách.

Anežský klášter byl vybudován ve 13. století. Postavit ho nechal král Václav I. na přání jeho sestry Anežky, která se stala abatyší kláštera. (Tělesné pozůstatky této přemyslovské princezny se nacházejí v kapli Panny Marie, která sousedí s presbytářem kostela sv. Františka).

Ke klášternímu komplexu patřil i mužský klášter minoritů s kostelem a špitálem.

Anežský klášter byl několikrát zrušen a znovuobnoven, několikrát byl i vyrabován (za husitských válek pasovským vojskem v roce 1611).
(Pokračování textu…)

Petřín

Aussichtsturm

Petřínská rozhledna

Kdo chce při návštěvě Prahy prožít trochu romantiky, měl by si vyjít na Petřín, kde najde zelenou oázu uprostřed hlučícího velkoměsta se spoustou parků a zahrad.

Komu se nechce vyjít na Petřín pěšky, může využít lanovku, která překoná těchto 500 metrů na vrchol za 4 minuty.
Stejně jako petřínská rozhledna, byla i lanovka vybudována u příležitosti jubilejní výstavy v roce 1891.

Provoz lanovky byl ale příliš nákladný a z tohoto důvodu byl provoz lanovky několikrát přerušen.

V roce 1985 byla uvedena do provozu nová lanová dráha, nově pak byla otevřena i mezistanice Nebozízek.

Kontakt:
Újezd, Praha 1 – Malá Strana
Telefon: 00420 257 320 814
Web: http://www.dpp.cz
Spojení:
Ke spodní stanici lanovky se dostanete tramvají (č. 12, 20, 22, 57) zastávka Újezd nebo metrem po trase B do stanice Anděl (odsud potom tramvají č. 12 nebo 20 do stanice Újezd).

Od stanice Újezd pěšky do kopce až na konec parku ke spodní stanici.

A co všechno nás čeká nahoře na Petříně?
(Pokračování textu…)